ΟΣΟΟΕ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ